Klompenfabriek Nijhuis Privacyverklaring

 

 

 

Klompenfabriek Nijhuis B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgevens:

Klompenfabriek Nijhuis B.V., Grolseweg 3a, 7156 LD Beltrum, 0544-356060,
www.woodenshoes.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klompenfabriek Nijhuis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u klant bent bij ons en u onze
goederen afneemt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Klantnaam
– Naam ondernemer
– Adresgegevens (bezoekadres, leveradres, postadres)
– Telefoonnummer onderneming
– Telefoonnummer privé (enkel indien u deze vrijwillig aan ons verstrekt)
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Klompenfabriek Nijhuis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om goederen bij u af te leveren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze leveringen uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Verzenden van onze nieuwsbrieven
– Klompenfabriek Nijhuis B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klompenfabriek Nijhuis B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Klompenfabriek Nijhuis
B.V. tussen zit. Klompenfabriek Nijhuis B.V. maakt gebruik van Exact-software en Portal4Sales- en
App4Sales-software van Optimizers. Deze software gebruiken wij voor het ontvangen van bestellingen, het
verwerken van bestellingen en het afwikkelen van bestellingen inclusief het registeren van de betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klompenfabriek Nijhuis B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klompenfabriek Nijhuis B.V. verstrekt aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
leveringen aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klompenfabriek Nijhuis B.V. maakt gebruik van 4 cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Klompenfabriek Nijhuis B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw
persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.krabbenborg@woodenshoes.com. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy, We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klompenfabriek Nijhuis B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verkoopafdeling of via c.krabbenborg@woodenshoes.com.